Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΒΡΥΣΕΣ ΣΤΟ ΠΥΘΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Πριν γίνει το δίκτυο ύδρευσης οικιακό για τους κατοίκους του Πυθίου οι ανάγκες τους για ύδρευση εξυπηρετούνταν από Κεντρικές Κοινόχρηστες Βρύσες που είχαν γίνει σε διάφορα σημεία (συνήθως σταυροδρόμια) του χωριού.
Ψάχνοντας σε κάποια παλιά αρχεία ήρθαν στα χέρια μου φωτογραφίες από παλιές βρύσες του χωριού.
Μερικές απ`αυτές δεν μπορώ να τις θυμηθώ γιαυτό αν κάποιος παλαιότερος τις αναγνωρίσει ας με ενημερώσει .
(ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΜΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΚΑΝΑΚΗ- ΜΠΑΤΣΙΛΑ - ΧΑΤΖΗ

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΔΗ

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ ;

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ (ΔΗΜΟΥ )

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΠΑΛΑΓΚΑ – ΣΑΛΕΠΤΣΗ (ΤΣΙΛΙΓΙΩΡΗ)

Η ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ

Η ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΔΗ