Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΤΡΙΝΑ ΤΟΞΩΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟ ΠΥΘΙΟ
(ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)

Τρία πέτρινα τοξωτά γεφύρια υπάρχουν στα ρέματα Ανατολικά και Νότια του χωριού.
Η ύπαρξη των γεφυριών αυτών μαρτυρά ότι παλαιότερα υπήρχε πληθώρα νερών στα συγκεκριμένα ρέματα στα οποία άλλωστε υπήρχαν και πολλοί νερόμυλοι.

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΧΑΛΚΕΙΡΕΙΟ

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ
ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ